Juridische mededeling

 1. Bedrijfsidentificatie

De website die toegankelijk is op het adres lespepitesdemya.fr is uitgegeven door het bedrijf PEPITE DE MYA, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 949 609 226 00012 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Rue Paul Bert 20, Malakoff.

 1. Publicatie Directeur

De uitgeversdirecteur van de site is HARBIT Myriam, als wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf.

 1. Accommodatie

De website wordt gehost door het bedrijf OVHcloud, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

 1. Intellectueel eigendom

De website en elk van de elementen waaruit deze bestaat, zoals teksten, foto's, illustraties, logo's, merken, enz., zijn beschermd onder intellectuele eigendom. Elke reproductie, weergave, wijziging, aanpassing of exploitatie van de gehele site of een deel ervan of van de elementen ervan, op welke manier dan ook, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf PEPITE DE MYA.

 1. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens kunt u ons privacybeleid raadplegen.

 1. Verantwoordelijkheid

Het bedrijf PEPITE DE MYA wijst alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke onderbrekingen van de site, fouten of weglatingen met betrekking tot de informatie die op de site wordt gepubliceerd, of schade die voortvloeit uit frauduleuze inbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site wordt gepubliceerd. , en meer in het algemeen elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals door het gebruik van de site en/of het krediet dat aan enige informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze juridische mededelingen zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze juridische mededelingen valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken.

 1. Intracommunautair BTW-nummer

Het intracommunautaire BTW-nummer van het bedrijf PEPITE DE MYA is FR61949609226 overeenkomstig artikel 286 ter van het Algemeen Belastingwetboek.

 1. Koekjes

De website kan cookies gebruiken om de navigatie te vergemakkelijken en de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en waarmee uw browser kan worden herkend en uw voorkeuren kunnen worden onthouden of bezoekstatistieken kunnen worden gegenereerd. U kunt het gebruik van cookies op elk moment weigeren door uw browserinstellingen te configureren.

 1. Wijziging van juridische mededelingen

Het bedrijf PEPITE DE MYA behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgevingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze regelmatig te raadplegen.

 1. Contact

Voor vragen of klachten over de website kunt u contact met ons opnemen via pepitesdemya@gmail.com of per post op het adres van het hoofdkantoor van het bedrijf.

 1. Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Het bedrijf PEPITE DE MYA kan de kwaliteit of juistheid van de informatie op deze sites niet garanderen en wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af.

 1. Vrijwaring

De op de website gepubliceerde informatie is louter informatief en kan niet als volledig of exact worden beschouwd. Het bedrijf PEPITE DE MYA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die op de site wordt gepubliceerd.

 1. auteursrechten

De inhoud die op de website van het bedrijf PEPITE DE MYA wordt gepubliceerd, is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

 1. Kredieten

De website is ontwikkeld door ZAHI Nordine. De foto's zijn gemaakt door Mounia Bourahla en de illustraties zijn gemaakt door ZAHI Nordine.

Deze juridische kennisgeving is bijgewerkt op vrijdag 10 maart 2023.